BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

ATRIUM er samlingspunktet for danske familier, fonde og NGO’er, der ønsker at investere bæredygtigt.

Vi skaber værdi til kunderne både gennem rådgivning og bæredygtige investeringsløsninger.

BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

ATRIUM er samlingspunktet for danske familier, fonde og NGO’er, der investerer bæredygtigt.

Vi skaber værdi til kunderne både gennem rådgivning og bæredygtige investeringsløsninger.

RÅDGIVNING

ATRIUMs kunder ønsker i stigende grad at investere bæredygtigt, og det kræver i mange tilfælde en ny strategi. Der indgår mange nye begreber, som kan være vanskelige at navigere i.  Derfor hjælper vi med rådgivning og implementering af bæredygtige investeringsløsninger.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

  • Definition af vision for bæredygtighed: Hvilke temaer/områder indenfor bæredygtighed har særlig betydning?
  • Analyse af porteføljens bæredygtighed
  • Udarbejdelse af ny investeringsstrategi og -politik, som sikrer, at du skaber en forskel med dine bæredygtige investeringer

Vores rådgivning er individuel og tilrettelægges ud fra dine unikke behov.

Kontakt os for en snak om, hvordan du kan bidrage til en mere bæredygtig verden

BÆREDYGTIG AKTIEPORTEFØLJE

Vil du bidrage til en mere bæredygtig verden og samtidig opnå et attraktivt afkast?

Vi tilbyder en bred portefølje af aktieinvesteringer, som gør verden mere bæredygtig og leverer et konkurrencedygtigt afkast. Vi har gjort os umage for at sammensætte en global portefølje, som er bred og veldiversificeret, så du har mulighed for  at investere hele din aktieportefølje på bæredygtig vis.

ATRIUMs Bæredygtige Aktieportefølje kombinerer selskaber, som bidrager med nye løsninger til samfundsmæssige udfordringer (impact investeringer) med traditionelle selskaber i en bæredygtig udvikling (bæredygtige investeringer).

UN GLOBAL COMPACT

Vi arbejder kun med aktive forvaltere, som lever op til de seks Principles for Responsible Investment (PRI), der er defineret af bl.a. UN Global Compact. Dermed sikrer vi, at kundens formue sammensættes med investeringer, som efterlever internationalt anerkendte retningslinjer på miljøområder, det sociale område samt det ledelsesmæssige område.

ATRIUM Kapitalforvaltning har underskrevet FN’s Global Compacts 10 principper for samfundsansvar og er dermed en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ. Som underskriver er vi med til at gøre en indsats inden for ansvarlig virksomhedsledelse, samfundsstøtte og bæredygtige investeringer.