KLAGEANSVARLIG

Klagevejledning

I henhold til dansk finansiel lovgivning skal det oplyses, at eventuelle klager skal stiles til:

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
Att.: Compliance Officer
Strandvejen 102 B
2900 Hellerup

FINANSTILSYNET

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S fik den 25. maj 2010 Finanstilsynets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed.

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab er registreret som fondsmæglerselskab hos Finanstilsynet med følgende registreringsnummer: 8259

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab er underlagt Finanstilsynets tilsyn og kontrol med fondsmæglervirksomhed (jf. § 14, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467)

Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om finansiel virksomhed overholdes og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder. Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.

Læs mere på: www.finanstilsynet.dk